Adventska putovanja

Najzanimljivija adventska putovanja.

Beč, Salzburg, Műnchen, Nűrnberg, Firenca, Milano, Rim, Verona...samo neki od najljepših adventskih sajmova u Europi.