Vatikan - Rim

Vatikan je omeđen zidinama i okružen gradom Rimom.

 

Vatikan je najmanja država na svijetu površine 0,44 km2 sa oko 800 stanovnika od čega ih samo polovica ima vatikansko državljanstvo.
Službeni jezik je latinski.
Vatikan je omeđen zidinama i okružen gradom Rimom.

U Vatikanu postoji ukupno šest ulaza, ali građani i turisti mogu koristiti samo tri ulaza.
Papa je poglavar Vatikana  a ujedno je biskup rimske biskupije i vrhovni poglavar Katoličke crkve. Papa je apsolutistički monarh, tj. ima legitimnu, izvršnu i sudsku vlast i jedini je apsolutistički monarh u Europi.

Vatikan ima najmanju i najstariju vojsku na svijetu – Švicarsku gardu. Ona prije svega osigurava Apostolsku palaču, prilaze Vatikanu i odgovorna je za osobnu sigurnost Pape, te prisustvuje audijencijama i posjetama. Zvanični jezik garde je njemački.

Neka vam putovanje u Rim ostane u lijepom sjećanju.

Gdje možete doživjeti ovo: