"Nadoplata%20za%20odabir%20sjedala%20u%20autobusu%20(nije%20obavezna):%20%20%C2%B7%20za%20posebno%20sjedalo%20u%20autobusu:%20%20-%201%20red%20%E2%80%93%20sj.%203,4%20100%20kn%20%20-%202%20red%20%E2%80%93%20sj.%205,6,7,8%20100%20kn%20%20%C2%B7%20za%20dodatno%20prazno%20sjedalo%20u%20autobusu%201250%20kn%20(nudimo%20vam%20ve%C4%87i%20komfor%20kako%20biste%20sjedili%20sami).%20%20%C2%B7%20Za%20sve%20polaske%20(osim%20Zagreba)%20potrebna%20je%20prethodna%20pismena%20najava.%20%20VA%C5%BDNE%20INFORMACIJE%20%20-%20Raspored%20sjedenja%20u%20autobusu%20sastavlja%20Organizator%20putovanja%20prema%20redoslijedu%20uplata;%20agencija%20garantira%20posebno%20sjedalo%20u%20autobusu%20samo%20u%20slu%C4%8Daju%20da%20se%20za%20isto%20izvr%C5%A1i%20odgovaraju%C4%87a%20nadoplata.%20%20-%20Zavr%C5%A1no%20pismo%20vam%20dostavljamo%20e-mailom%2072%20sata%20prije%20putovanja%20%E2%80%93%20to%20je%20zavr%C5%A1ni%20dokument%20potreban%20za%20putovanje%20(sadr%C5%BEi%20informacije%20o%20to%C4%8Dnom%20peronu%20i%20vremenu%20polaska,%20kontakt%20i%20ime%20voditelja%20putovanja,%20to%C4%8Dne%20brojeve%20sjedala%20i%20sl.).%20%20-%20Fakultativnu%20ponudu%20(ulaznice,%20ve%C4%8Dere%20i%20sli%C4%8Dno)%20pla%C4%87ate%20na%20licu%20mjesta%20voditelju%20putovanja%20u%20eurima%20(ili%20lokalnoj%20valuti%20zemlje%20u%20koju%20se%20putuje)%20osim%20ako%20nije%20u%20programu%20putovanja%20navedeno%20pla%C4%87anje%20prije%20puta.%20%20-%20Organizator%20putovanja%20nije%20odgovoran%20za%20pove%C4%87anje%20cijena%20ulaznica,%20fakultativnih%20izleta%20navedenih%20u%20programu%20na%20dan%20formiranja%20programa.%20%20-%20Organizator%20putovanja%20ne%20snosi%20odgovornost%20za%20eventualne%20druga%C4%8Dije%20usmene%20informacije%20o%20programu%20putovanja.%20%20-%20Organizator%20putovanja%20zadr%C5%BEava%20pravo%20promjene%20redoslijeda%20programa.%20%20-%20Program%20nije%20prikladan%20za%20osobe%20sa%20smanjenom%20pokretljivo%C5%A1%C4%87u%20ili%20osobe%20koje%20zahtijevaju%20WC%20u%20autobusu.%20%20-%20Predvi%C4%91ene%20pauze%20tijekom%20vo%C5%BEnje" The URI you submitted has disallowed characters.